Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
Newsletter
Juni 2017
  Voorzitter van de Faba geïnterviewd door Fedbeton
  Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid
  Omgevingsvergunning uitgesteld tot 2018
  De UASW bezoekt Atelier Bascoup van Infrabel
  BMP-PMC event op 29/09 om 12u in Brussel
April 2017
  Woord van de Voorzitter
  Het einde van de woonbonus sinds 2017 in het Brussels Gewest
  Sleutel-op-de-deur-formule steeds populairder bij particulieren
  De Algemene Aannemers in de kijker bij radio Antipode
  BENOR-merk erkend door professionals
  Samenspanning bij overheidsopdrachten: Een gids voor inkopers bij overheden
  Sociale dumping: welke maatregelen?
  Seminarie 20/04 "Grondwerk in de drie gewesten: Wat is er nieuw? Wat zal er in 2017 veranderen?"
  Febelcem informeert - Seminaries op 02/05 en 01/06
  Roadshow "Alles over brandwerende deuren"
  Persbericht Constructiv: Meer veiligheid op de bouwplaatsen!
Oktober 2016
  Woord van de Voorzitter
  Opeisbaarheid van de BTW: wat in geval van overheidsopdrachten?
  Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers
  Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering
  FedBeton, de Belgische Federatie voor stortklaar beton heeft een nieuwe directeur
  Federatie Aluminium Constructeurs - infosessies
  Febelcem : To the point !
  Charter voor werftransport in Kortrijk
  BIM - workshop
  Het gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument
  De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking
  Faba-WTCB: "Stortklaar beton in 2017" - Themadagen
Februari 2016
  Woord van de Voorzitter
  Batibouw jaarcongres 2016: Woningbouwbarometer 2016
  Lonen geldig vanaf 01.01.2016 tot 31.03.2016
  De nieuwe richtlijn overheidsopdrachten: de verdeling in percelen
  KMI-tabellen december 2015
  Het Charter van de Woning- en appartementsbouwers
  Vormingsavond voor Praktijkingenieurs : Verdiepen van bestaande Funderingen
  Één Europees standaardformulier voor overheidsopdrachten
  Nieuw drempelbedrag voor overheidsopdrachten voor werken
  Resultaten onderzoek onredelijke contractvoorwaarden
  Verlaagd btw-tarief van 6%: ouderdomsvereiste van 10 jaar
  Het Belgisch Staatsblad voor de algemene aannemers
  “Ernstige gebreken” in de riolering: tienjarige aansprakelijkheid?
  Studievoormiddag betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de bouw
  Niet alleen vervuilende wagens, maar ook vervuilende woningen verbannen uit “ ’t Stad”
  Geef mij maar nieuwbouw !
  Innovaties in de metselwerksector: implementering door innovatievolgers
Oktober 2015
  Woord van de Voorzitter
  Veilig werken op hoogte, val niet uit de lucht!
  Het nieuwe tijdschrift Ruwbouw & Algemene Aanneming is beschikbaar!
  Film - De rol van de algemene aanneming
  Betaalt een werknemer belasting op de overname van een bedrijfswagen?
  Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord
  Het portaal Duurzaam Bouwen
  Qualiroutes – Voorafgaande technische oplevering
  Teruggave van de borgtocht in het kader van overheidsopdrachten
  Het finaal rapport van het Faba Congres 2015
  Werkgroep herziening algemeen bestek voor privé-bouwwerken
  Gratis sessies over 2D- en 3D-machinebesturing voor uw bedrijf
  De foto's van het congres
  Roadshow Faba WTCB 2015 : Luchtdicht bouwen: 10 jaar ervaring
 
  Persbericht : Conclusie van de Idea-enquête
  Volg ons op LinkedIn
  KMI-tabel augustus 2015
  Studiedag ANPI – Compartimentering: De rol van brandwerende doorvoeringen
  Belgisch staatsblad voor de algemene aannemer
  Ontdek het team van de Faba!
  Communicatie Groepering van de Aannemers van Houtskeletbouw
Juni 2015
  Edito
  Overzicht huidige en toekomstige schenkingsrechten in Vlaanderen
  Activering van het slapend patrimonium in Vlaanderen
  Concrete Day 2015
  Volg ons op LinkedIn
  De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
  Driejaarlijks Congres 2015
  Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
  Het bevolkingsaantal en het aantal gezinnen blijven de volgende tientallen jaren stijgen !
  Onderzoek naar opleidings- en aanwervingsbehoefte gemechaniseerde beroepen
  Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
  Een nieuwe Voorzitter voor de FABA
  KMI-tabellen april 2015
  Het nieuwe Ruwbouw & Algemene Aanneming tijdschrift is beschikbaar!
 
  Gratis sessies over 2D- en 3D-machinebesturing voor uw bedrijf
April 2015
  Woord van de algemeen Directeur
  De Mission Statement van de Faba
  Voorlichtingscampagne bij vrachtwagenbestuurders voor risico op het losrukken van bovenleidingen
  De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
  EPB-eisen bij nieuwbouw: procedures en sancties
  EPB-eisen bij nieuwbouw Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  EPB-eisen bij nieuwbouw in het Vlaamse Gewest
  EPB-eisen bij nieuwbouw Waals Gewest
  De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW
  Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten
  Veiligheid langs de sporen en op het perron
  De nieuwe brochure van de FVB FFC Constructiv in de bouw
  Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
  Toepassing btw-tarief bij de renovatie van een oude hoeve
  Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
  KMI-tabellen Maart 2015
  Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be
  Driejaarlijks Congres 2015
  Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
  Volg ons op LinkedIn
 
Januari 2015
  Woord van de voorzitter
  3 nieuwe ledenvoordelen
  Het investeringsplan van Juncker
  Infosessies nieuwe Reglement Beton BENOR
  De FABA komt op tegen de «tripadvisor» van de bouw
  De studiereis van de FABA naar Napels
  Vanaf 1 oktober 2015 zijn alle maaltijdcheques elektronisch
  Nieuwe EPB-eisen voor ingrijpende renovaties vanaf 2015 in Vlaanderen
  Vergunningsplicht en screeningsplicht voor bronbemalingen in Vlaanderen
  De Fiscale aspecten bij de afweging tussen ‘Slopen of Renoveren’
  CCTB 2022: Oproep tot deelname
  Overheidsopdrachten: als de voogdijoverheid niet akkoord gaat
  Gratis kaarten voor Batibouw 2015
  Veiligheidsplatform Infrabel
  De Minister Willy Borsus aan het Federaal Comité
  Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
  Nieuwe leaflet mobiliteit van FABA
 
November 2014
  Woord van de Voorzitter
  Tot waar reikt de aansprakelijkheid van de leverancier van stortklaar beton?
  Rechtspraak: goed om te weten – Aannemer – Tienjarige Aansprakelijkheid – Ernstig Gebrek – Verjaring
  Verlaagd BTW-Tarief van 6% voor afbraak-heropbouw en renovatie
  De FABA studiereis 2015 naar Napels
  Verwijlintresten
  Themadagen: Slopen of renoveren ?
  Aanwezigheidsregistratie: Presentaties, documenten en Checkinatwork gebruikershandeleiding
  KMI-tabel September 2014
  FEBE Elements Awards 2014
  Het nieuwe Ruwbouw & Algemene Aanneming tijdschrift is beschikbaar!
  De Bouwsector vraagt een sociale btw voor de huisvesting
  Elektronische aanwezigheidsregistratie: Hoe staat het ermee ?
  Praktijkdag: Bouwdetails in de praktijk
Augustus 2014
  Woord van de Voorzitter
  PC 124 – Verlenging CAO Brugpensioen
  Alles weten over stortklaar beton
  UASW : Een nieuwe veiligheidsfunctie, eigen aan Infrabel : Operator Travaux Werken
  Bouwproductenverordening : Prestatieverklaring en CE-markering
  Euroconstruct voorziet stijging van bouwnijverheid en burgerlijke bouwkunde, gelinkt aan economisch
  Belgische huizenmarkt niet overgewaardeerd volgens studie Deloitte
  Rentevoet van de verwijlintresten
  De aansprakelijkheid van de aannemers na oplevering van de werken
  De niet-gerechtvaardigde eis van erkenning in D23
  De toegang tot het beroep van algemeen aannemer
  Agenda van de volgende vergaderingen en manifestaties
  Mijn werf, mijn werk en mijn mensen eren…
  Workshop Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP)
  Studiedag AquaFlanders
  Concrete Day Belgische BetonGroepering (BBG)
  BGGG : Information session
 
      Disclaimer