Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Woord van de algemeen Directeur
De Mission Statement van de Faba
Voorlichtingscampagne bij vrachtwagenbestuurders voor risico op het losrukken van bovenleidingen
De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
EPB-eisen bij nieuwbouw: procedures en sancties
De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW
Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten
Veiligheid langs de sporen en op het perron
De nieuwe brochure van de FVB FFC Constructiv in de bouw
Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
Toepassing btw-tarief bij de renovatie van een oude hoeve
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
KMI-tabellen Maart 2015
Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be
Driejaarlijks Congres 2015
Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
Volg ons op LinkedIn
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
De Mission Statement van de Faba

De actie van de Federatie steunt op meerdere fundamentele waarden en principes die bijdragen tot het algemeen maatschappelijk belang.


 Het betreft: 
-    verantwoord ondernemerschap als essentieel element van de markteconomie;
-    betrokkenheid bij de maatschappelijke ontwikkelingen en dialoog met de overheid en de sociaal-economische partners;
-    voorkeur voor autoregulering binnen een flexibel en bedrijfsvriendelijk rechtskader;
-    bedrijfsethiek steunend op de naleving van de wet en de aangegane overeenkomsten en op het loyauteitsprincipe. 


Vooral de algemene aanneming en de ruwbouw

 
Faba vertegenwoordigt de ondernemingen die op de Belgische markt een bouwactiviteit in de sectoren van de algemene aanneming en/of de ruwbouw uitoefenen, ongeacht hun dimensie. De Federatie streeft een maximale representativiteit in haar sector na.


De bouw, bron van toegevoegde waarde


De Federatie promoot het imago van de algemene aanneming en de ruwbouw en bevordert zijn maatschappelijke rol. Zoals haar leden stelt zij de klant centraal.


Voorrang voor het gemeenschappelijk belang


Alle standpuntbepalingen van de Federatie berusten op een consensus tussen de ondernemingen. Deze komt tot stand na raadpleging van de leden (d.w.z. de verenigingen van algemene aannemers opgericht op lokaal (provinciaal) vlak en hun aangesloten ondernemingen) en stoelt op een democratische besluitvorming. Gezien de diversiteit van haar membership, staat de consensus garant voor de pertinentie van de standpunten.


Belangenverdediging en actieve communicatie


Faba treedt op als woordvoerster van de algemene aanneming en de ruwbouw. Zij informeert de publieke opinie, neemt actief deel aan het overleg en verdedigt de standpunten ingenomen door de leden.

 

Snelle, efficiënte en volledige informatie


De Federatie publiceert doelgerichte en gespecialiseerde bedrijfsinformatie ten behoeve van de ondernemers en kaderleden van de bouwsector. Deze betreft alle materies die voor het beheer van hun onderneming van nut zijn.


Beheersbijstand op maat van de onderneming


In alle domeinen waarmee de bouwondernemer in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit te maken krijgt, verstrekt de Federatie op zijn vraag gepersonaliseerd en afdoend managementadvies. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid strikt gewaarborgd.


Een team van specialisten


Een multidisciplinair team van specialisten volgt de nieuwste evoluties in de bouwsector op de voet. Mede door de inbreng van de leden, verwerven zij alle nodige knowhow om de competitiviteit van de ondernemingen en de economische slagkracht van de sector te verbeteren.

Print
 
      Disclaimer