Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Woord van de algemeen Directeur
De Mission Statement van de Faba
Voorlichtingscampagne bij vrachtwagenbestuurders voor risico op het losrukken van bovenleidingen
De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
EPB-eisen bij nieuwbouw: procedures en sancties
De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW
Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten
Veiligheid langs de sporen en op het perron
De nieuwe brochure van de FVB FFC Constructiv in de bouw
Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
Toepassing btw-tarief bij de renovatie van een oude hoeve
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
KMI-tabellen Maart 2015
Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be
Driejaarlijks Congres 2015
Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
Volg ons op LinkedIn
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
Woord van de voorzitter

De erkenning … een systeem dat de moeite loont om behouden en versterkt te worden. 

De erkenning blijft een must voor onze ondernemingen. De stabiliteit die ze sinds 25 jaar biedt is inderdaad niet te onderschatten. Maar zoals elk systeem zijn enkele aanpassingen van tijd tot tijd nodig. Zo dringt een indexering van haar bedragen zich op...

Een gekend mechanisme …

Om voor de overheid te mogen werken of als erkend aannemer in de bouw van privé woningen moet een aannemer elke 5 jaar zijn erkenning aanvragen. Hij moet finaal kunnen aantonen dat hij over de nodige financiële, technische en menselijke mogelijkheden beschikt om een bepaalde categorie (een bedrag) van werken uit te voeren.  
Deze procedure zou lang kunnen lijken met veel administratieve rompslomp. In werkelijkheid komt dit vaak neer op een eenvoudige formaliteit dankzij de tussenkomst van de Kamers voor de Bouwnijverheid. 

Een jaarlijkse automatische indexering gewenst

Maar hier ligt dan het pijnpunt: dit door zowel de aannemers als de overheidsopdrachtgevers algemeen erkend en gewaardeerd systeem heeft grandioos aan waarde verloren. De bedragen die hiermee gepaard gaan zijn immers sedert 25 jaar niet meer geïndexeerd!
De FABA heeft zich daarom tot de Ministers Kris Peeters (Economische Zaken) en Willy Borsus (KMO) gericht zodat er een clausule van automatische indexering in de regeling zou worden opgenomen. Deze zou voor toekomstige opdrachten gelden, wat als voordeel heeft dat dit de markt niet zou verstoren.   

Een nieuwe categorie: de renovatie van kunstwerken … en een nieuwe klasse … 9?

Sommigen zouden van deze mini hervorming willen gebruik maken om een nieuwe categorie van referenties voor werken in te voeren : de renovatie van kunstwerken … Het is inderdaad zo dat er bij dergelijke werken, die steeds couranter worden, er voor de overheid veel op het spel staat…
Anderen pleiten dan weer voor de invoering van een nieuwe klasse 9. Deze laatste zou het voordeel bieden dat een deel van de niet-gerealiseerde indexeringen uit het verleden gedekt zouden worden. Bovendien zou deze klasse voor een onderverdeling van de ondernemingen van klasse 8 met verschillende grootten kunnen zorgen. 

Patrice Dresse
Algemeen Directeur
FABA

Print
 
      Disclaimer