Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Woord van de algemeen Directeur
De Mission Statement van de Faba
Voorlichtingscampagne bij vrachtwagenbestuurders voor risico op het losrukken van bovenleidingen
De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
EPB-eisen bij nieuwbouw: procedures en sancties
De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW
Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten
Veiligheid langs de sporen en op het perron
De nieuwe brochure van de FVB FFC Constructiv in de bouw
Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
Toepassing btw-tarief bij de renovatie van een oude hoeve
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
KMI-tabellen Maart 2015
Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be
Driejaarlijks Congres 2015
Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
Volg ons op LinkedIn
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten

Ingeval aan de afgifte van (bepaal)de opdrachtdocumenten een kostprijs verbonden is, dient deze, samen met de modaliteiten tot betaling, eveneens te worden opgenomen in de uitnodiging tot indienen van een offerte.


Als gevolg van de tussenkomst van de Nationale Confederatie Bouw in de Commissie Overheidsopdrachten bepaalt artikel 50 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren expliciet dat indien een prijs wordt aangerekend voor de opdrachtdocumenten, deze moet overeenstemmen met de kostprijs. De kostprijs mag enkel de materiële reproductiekosten en de verzendingskosten van de documenten omvatten. 


Maken bijvoorbeeld geen deel uit van de kostprijs van de documenten: de volledige of gedeeltelijke studiekosten, de adviesverleningskosten, de administratiekosten, de vertaalkosten en de bekendmakingskosten.
Het aanrekenen van een (excessief) hoge prijs voor het ontvangen van de opdrachtdocumenten is strijdig met deze regelgeving en bijgevolg niet aanvaardbaar.


Wanneer u een te hoge kostprijs wordt aangerekend, aarzel dan niet om de diensten van de FABA te contacteren.


 

Document(en) :
Modeldocument herziening kostprijs opdrachtdocumenten.pdf


Print
 
      Disclaimer