Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Woord van de algemeen Directeur
De Mission Statement van de Faba
Voorlichtingscampagne bij vrachtwagenbestuurders voor risico op het losrukken van bovenleidingen
De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
EPB-eisen bij nieuwbouw: procedures en sancties
De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW
Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten
Veiligheid langs de sporen en op het perron
De nieuwe brochure van de FVB FFC Constructiv in de bouw
Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
Toepassing btw-tarief bij de renovatie van een oude hoeve
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
KMI-tabellen Maart 2015
Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be
Driejaarlijks Congres 2015
Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
Volg ons op LinkedIn
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW), die binnen de Cluster “Ruwbouw & Algemene Aanneming” de ondernemingen groepeert die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van spoorwegwerken (aanleg & onderhoud van sporen, seininrichting en bovenleidingen) heeft tijdens haar Algemene Vergadering van 17 februari 2015 haar nieuwe Beheerraad verkozen die voortaan uit elf leden bestaat. Met algemene goedkeuring van de vergadering werd Dirk Rotthier (NV Frateur De Pourcq) benoemd tot voorzitter van de Unie.

Traditioneel werd tijdens deze algemene vergadering vooruit geblikt op het actieplan 2015 van de Unie waarin de tweejaarlijkse overlegontmoetingen met de Directie “Asset Management” van Infrabel centraal blijven staan, om niet alleen de boodschap en de waarde van de spoorwegsector uit te dragen maar om ook zijn coördinerende rol en zijn partnership in verband met de spoorwegwerken te versterken. Aansluitend op deze ervaring werden inmiddels ook gelijkaardige contacten gelanceerd met de Directie “Build” van Infrabel en staat er tevens een jaarlijkse ontmoeting gepland met de andere vervoermaatschappijen (de MIVB, de TEC en De Lijn).

Vorming en opleiding zijn eveneens essentieel voor de toekomst van de hooggespecialiseerde lidondernemingen van de Unie. Via de uitwerking van beroepsprofielen en het efficiënt inzetten van de opleidingsmiddelen, zal zij er dan ook voor waken dat hun personeel hun beroepsvaardigheden kunnen bijspijkeren en optimaliseren. 

Maar de leden die present tekenden op deze algemene vergadering keken vooral uit naar wat Dominique Offergeld, Kabinetschef van Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de NMBS, voor nieuws te vertellen had over het strategisch beleid dat Mevrouw Galant voor deze legislatuur heeft uitgestippeld.

Zo beklemtoonde Dominique Offergeld dat de beslissingen van de vorige en van deze regering om te snoeien in de dotaties aan de overheidsbedrijven, als een opportuniteit moeten worden aangegrepen om de NMBS-groep te moderniseren en naar operationele efficiëntie te leiden. Zodoende zullen ambitieuze doelstellingen inzake kwaliteit, stiptheid en exploitatieveiligheid kunnen worden vooropgesteld.

Op de vraag of de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken in dit nieuw Belgisch spoorweglandschap haar plaats zal hebben, antwoordde zij stellig en zonder aarzelen dat deze nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de Belgische spoorwegen niet kan worden geschreven zonder de steun, de medewerking en de hoogtechnologische knowhow van onze lidbedrijven.

De middelen zijn weliswaar gereduceerd voor de komende vijf jaar maar de bedoeling is ook om de beschikbare middelen efficiënt te benutten op de “reële” core business van de spoormarkt. Daarom is een duidelijke langetermijnvisie voor de toekomst nodig, zowel wat de exploitatie, de doeltreffendheid als wat het spoorwegaanbod en de nodige spoorweginfrastructuur betreft, aldus Dominique Offergeld.

Van haar kant wil de Unie zich blijven inzetten voor een constructieve dialoog om zodoende deze historische herontplooiing mee helpen te begeleiden. Maar als bedrijf kan men enkel investeren in materieel en personeel als dit gepaard gaat met een solide langetermijnplanning & organisatie.

Print
 
      Disclaimer