Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Woord van de algemeen Directeur
De Mission Statement van de Faba
Voorlichtingscampagne bij vrachtwagenbestuurders voor risico op het losrukken van bovenleidingen
De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
EPB-eisen bij nieuwbouw: procedures en sancties
De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW
Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten
Veiligheid langs de sporen en op het perron
De nieuwe brochure van de FVB FFC Constructiv in de bouw
Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
Toepassing btw-tarief bij de renovatie van een oude hoeve
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
KMI-tabellen Maart 2015
Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be
Driejaarlijks Congres 2015
Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
Volg ons op LinkedIn
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) ontving tijdens één van haar tweemaandelijkse beheerraden een delegatie van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor van de FOD Mobiliteit.

Onthouden moet worden dat dit onafhankelijk orgaan operationeel is sinds 2007 om bij te dragen tot de veiligheid op het spoor. De belangrijkste opdracht van deze organisatie bestaat erin een onderzoek in te stellen naar zogenaamde “ernstige” exploitatieongevallen die zich op het Belgisch Spoorwegnet voordoen. Naast de ernstige ongevallen is het Onderzoeksorgaan ook bevoegd om andere ongevallen of incidenten op het spoor te onderzoeken. De geleide onderzoeken worden onafhankelijk uitgevoerd van elke juridische informatie of instructie, en strekken ertoe te komen tot aanbevelingen die de spoorwegveiligheid kunnen verbeteren. Met andere woorden, het Onderzoeksorgaan is niet gemachtigd om tussen te komen in de verantwoordelijkheidsaspecten.

De onderzoeken worden zodanig gevoerd dat alle partijen (infrastructuurbeheerder, spoorwegondernemingen, nationale veiligheidsinstantie, de fabrikanten, de urgentiediensten, de slachtoffers en hun verwanten,…) worden gehoord. De onderzoeksverslagen worden gepubliceerd en bezorgd aan de betrokken partijen. De geformuleerde aanbevelingen worden overgemaakt aan de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS), die toeziet op het gevolg dat eraan wordt gegeven. Overeenkomstig de procedures van de DVIS moeten de betrokken actoren immers een actieplan voorleggen uiterlijk 6 maanden na de publicatie van het onderzoeksverslag van het Onderzoeksorgaan.

Alle verzamelde gegevens worden bijgehouden in een centrale database, die het mogelijk maakt tendensen aan te geven en te beschikken over gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren, zoals bepaald door de Europese richtlijnen. Jaarlijks wordt ook een activiteitenverslag opgesteld dat kan worden gedownload via de website van het Onderzoeksorgaan: 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/oois/

De bevordering van het veiligheidsbeleid is voor onze Unie ASW en haar aangesloten leden eveneens een belangrijke focus en zij zet zich dan ook maximaal in om hieraan tegemoet te komen. Dit Onderzoeksorgaan is derhalve een ideale “organisatie” om een constructief gesprek te hebben over het aspect “veiligheid” in het kader van de uitgevoerde werken en de infrastructuurbeheerder ervan te overtuigen dat er nood is aan uniforme regels op alle werven.

Print
 
      Disclaimer