Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Woord van de algemeen Directeur
De Mission Statement van de Faba
Voorlichtingscampagne bij vrachtwagenbestuurders voor risico op het losrukken van bovenleidingen
De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
EPB-eisen bij nieuwbouw: procedures en sancties
De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW
Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten
Veiligheid langs de sporen en op het perron
De nieuwe brochure van de FVB FFC Constructiv in de bouw
Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
Toepassing btw-tarief bij de renovatie van een oude hoeve
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
KMI-tabellen Maart 2015
Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be
Driejaarlijks Congres 2015
Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
Volg ons op LinkedIn
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar

Situering
Een kleine groep bouwaannemers besliste 25 jaar geleden om een kwaliteitslabel op te richten, het Charter der Woningbouwers. De sector kampte op dat ogenblik immers met een negatief imago, omdat een aantal oneerlijke aannemers gebrekkig werk leverden en weigerden hiervoor hun verantwoordelijkheid te nemen.
De bona fide bouwbedrijven moesten dus ingrijpen om deze situatie te saneren, en ze deden dit via de oprichting van een kwaliteitslabel. Dit “Charter” is intussen 25 jaar oud, en heeft zijn nut bewezen : de woningbouwmarkt geniet weer van een goede reputatie, en de sector heeft nu een instrument waarmee de eerlijke bouwbedrijven zich kunnen onderscheiden.


Voordelen voor de kandidaat-bouwer
Kandidaat-bouwers hebben er alle belang bij om scheep te gaan met  een bouwbedrijf dat lid is van het Charter. Deze onderneming biedt hem immers heel wat garanties op een correct verloop van het bouwproces. 
Elk lidbedrijf is erkend in minimaal klasse 2 van categorie D, waardoor het aantoont dat het op technisch, economisch en financieel vlak een professionele en gezonde onderneming is;
Elk lidbedrijf engageert zich uitdrukkelijk om de bepalingen van de Wet Breyne na te leven. Hiermee toont het aan dat het de rechten van de bouwheer ernstig neemt. 
-    In hun contracten zijn de prijs en de uitvoeringstermijn duidelijk vastgelegd samen met de bouwheer. 
-    Er worden ook altijd twee opleveringsmomenten bepaald : bij de voorlopige oplevering betrekt de koper zijn woning, en pas een jaar later volgt de definitieve oplevering. In die tussenliggende periode kunnen eventuele gebreken nog gedetecteerd en hersteld worden. 
-    Een belangrijke bescherming voor de bouwheer is ook dat het voorschot dat hem wordt gevraagd nooit hoger zal zijn dan 5 % van de prijs van het contract. 
-    Bovendien betaalt de bouwheer tussendoor enkel facturen voor werken die ook al effectief zijn uitgevoerd – er kan met andere woorden geen sprake zijn van ‘verdoken’ voorschotten. 
-    En tot slot stelt het bouwbedrijf een waarborg van 5 % voor het geval het werk niet volledig of niet correct werd uitgevoerd. Deze waarborg kan dan dienen voor de schadeloosstelling van de bouwheer. 
In deze omstandigheden is de kans op onderlinge conflicten eerder beperkt.  Mocht het toch tot een betwisting komen tussen aannemer en bouwheer, dan engageert het lidbedrijf zich om niet direct naar de rechtbank te stappen, maar om eerst te proberen om via een erkend (dus neutraal en onafhankelijk) bemiddelaar tot een minnelijke oplossing te komen. Deze procedure heeft als voordeel dat hij veel sneller verloopt dan een ‘gewone’ gerechtelijke procedure, en hij is bovendien veel goedkoper. En als de 2 partijen via deze bemiddelingspoging toch niet tot een vergelijk zouden komen, dan kunnen ze zich nog altijd wenden tot de ‘gewone’ rechtbank.


Besluit 
Het ‘Charter der Woningbouwers’ heeft de afgelopen 25 jaar zijn diensten bewezen, en zal dit in de komende jaren blijven doen. De kandidaat-bouwers die beroep doen op een lid van het Charter krijgen immers de garantie dat ze met een vakbekwame en betrouwbare onderneming in zee gaan. Elk degelijk bouwbedrijf heeft er op zijn beurt dus belang bij om lid te worden van het ‘Charter’.  


Meer informatie over de werking van het Charter kan u vinden op de website www.charterwoningbouw.be Het lidmaatschap tot het Charter is gratis. Als u lid wil worden, dan kan u ons contacteren via tel. 02/511.65.95.

 

Print
 
      Disclaimer