Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Woord van de algemeen Directeur
De Mission Statement van de Faba
Voorlichtingscampagne bij vrachtwagenbestuurders voor risico op het losrukken van bovenleidingen
De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
EPB-eisen bij nieuwbouw: procedures en sancties
De kabinetschef van Minister Galant op de Algemene Vergadering van de UASW
Overheidsopdrachten: Kostprijs opdrachtdocumenten
Veiligheid langs de sporen en op het perron
De nieuwe brochure van de FVB FFC Constructiv in de bouw
Positieve ontmoeting met het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
Toepassing btw-tarief bij de renovatie van een oude hoeve
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
KMI-tabellen Maart 2015
Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be
Driejaarlijks Congres 2015
Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
Volg ons op LinkedIn
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
Nieuwe portaalsite PublicProcurement.be

De portaalsite PublicProcurement.be werd vernieuwd. Op deze portaalsite vinden ambtenaren en ondernemingen alle informatie (handleidingen, voorbeelddocumenten, contacten, enz.)  omtrent de verschillende aspecten van de overheidsopdrachten, beginnende met de wetgeving tot en met de elektronische verwerking van de overheidsopdrachten. In de nieuwssectie en op de kalender kan u de actualiteit van deze diensten op de voet volgen.

Deze website is de vrucht van de samenwerking tussen de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Personeel en Organisatie en de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Nieuwe gebruikers vinden hier een voorstelling van de verschillende federale diensten die bevoegd zijn inzake overheidsopdrachten in België, alsook een overzicht van de relevante regelgeving. Meer ervaren gebruikers kunnen via de menu’s “Ambtenaren” of “Ondernemingen” handleidingen, checklists, boordtabellen en modeldocumenten downloaden.

Print
 
      Disclaimer