Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
Woord van de Voorzitter
Opeisbaarheid van de BTW: wat in geval van overheidsopdrachten?
Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers
Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering
FedBeton, de Belgische Federatie voor stortklaar beton heeft een nieuwe directeur
Federatie Aluminium Constructeurs - infosessies
Febelcem : To the point !
Charter voor werftransport in Kortrijk
BIM - workshop
Het gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking
Faba-WTCB: "Stortklaar beton in 2017" - Themadagen
April 2017
 
Woord van de Voorzitter

Nieuwe reglementering “Overheidsopdrachten”: een zachte landing is noodzakelijk …

 

De omzetting van de nieuwe Europese richtlijn “Overheidsopdrachten” blijft voor hevige discussies zorgen in onze instanties. Na de rechtstreekse betaling van de onderaannemers waarvan een tijd sprake was, de verplichting om een opdracht in percelen op te delen (wat uiteindelijk werd goedgekeurd, tenzij de overheden er anders over beslissen) is het nu de beurt aan de beperking van de keten van onderaannemers in het kader van het plan om sociale dumping te bestrijden dat door de federale regering werd goedgekeurd.

Niemand zal betwisten dat te lange ketens van onderaannemers tot ontsporingen en eventuele fraudesystemen kunnen leiden. Maar vanaf hoeveel niveaus of activiteiten is er reden tot ongerustheid … twee, drie, vier, vijf? Bij complexe of grootschalige bouwwerken zijn tegenwoordig soms tientallen specialisaties en ondernemingen actief, tegelijk of na elkaar.

Bij een publiek-private samenwerking (PPS) dienen stroomopwaarts eveneens talrijke actoren te worden gecoördineerd (financiers, advocaten, architecten, aannemers, …), nog vóór de eigenlijke werken worden toegekend, terwijl verderop in de keten specialisatie op het bouwterrein de laatste jaren onmiskenbaar in de lift zit: HVAC-systemen, alarmcentrales, installatie van brandwerende deuren, om maar enkele voorbeelden te noemen. De (r)evolutie in de bouwsector, nieuwe technische of milieunormen, het energiebeleid en de beperkingen aan de financiering van de overheden spelen daarin beslist een rol.

Deze voorbeelden van allerlei aard tonen aan dat een onderaannemingsketen misschien wel lang kan zijn, maar daarom niet minder technisch of economisch gerechtvaardigd is. Zoals in het verleden doet de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) een beroep op het gezond verstand van alle betrokkenen. Uiteindelijk zullen het onze klanten, de overheden zijn die de reglementering moeten toepassen en controleren die nu al (te?) complex is … De strijd tegen de sociale dumping is een belangrijke prioriteit voor de sector, maar die strijd moet wel efficiënt kunnen worden gevoerd in een context die voortdurend evolueert …

Met collegiale groeten, 

Christophe Maes

Voorzitter

 

Print
 
      Disclaimer