Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
Woord van de Voorzitter
Opeisbaarheid van de BTW: wat in geval van overheidsopdrachten?
Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers
Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering
FedBeton, de Belgische Federatie voor stortklaar beton heeft een nieuwe directeur
Federatie Aluminium Constructeurs - infosessies
Febelcem : To the point !
Charter voor werftransport in Kortrijk
BIM - workshop
Het gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking
Faba-WTCB: "Stortklaar beton in 2017" - Themadagen
April 2017
 
Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers

In het kader van overheidsopdrachten doen opdrachtnemers vaak een beroep op onderaanneming. Met het oog op een zekere controle op de kwaliteit van deze onderaannemers kunnen aanbestedende overheden eisen dat de onderaannemers voldoen aan de bepalingen van de regelgeving van de erkenning van aannemers van werken in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren.


Op vraag van de Vlaamse Confederatie Bouw heeft het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten hierover een nota uitgewerkt met modelbepalingen die de aanbestedende overheden kunnen opnemen in hun opdrachtdocumenten. Deze bepalingen, die werden goedgekeurd door al de betrokken overheidsinstanties, gelden als een concrete instructie voor aanbestedende overheden en zijn belangrijk in het tegengaan van sociale dumping.


Bij wijze van introductie wordt een toelichting gegeven omtrent het beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten. Volgens de rechtsleer is het de aanbestedende overheid verboden om het beroep op onderaannemers volledig uit te sluiten in de opdrachtdocumenten.

Vervolgens wordt verduidelijkt over welke garanties de aanbestedende overheid beschikt met betrekking tot onderaanneming zowel in het kader van de gunning als in het kader van de uitvoering. Meer in het bijzonder wordt de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid toegelicht om eisen te stellen in hoofde van de onderaannemers betreffende de financiële en economische draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid of betreffende de erkenning der aannemers bij opdrachten van werken.

 

 

Print
 
      Disclaimer