Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
Woord van de Voorzitter
Opeisbaarheid van de BTW: wat in geval van overheidsopdrachten?
Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers
Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering
FedBeton, de Belgische Federatie voor stortklaar beton heeft een nieuwe directeur
Federatie Aluminium Constructeurs - infosessies
Febelcem : To the point !
Charter voor werftransport in Kortrijk
BIM - workshop
Het gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking
Faba-WTCB: "Stortklaar beton in 2017" - Themadagen
April 2017
 
Charter voor werftransport in Kortrijk

Momenteel is er een grote bouwactiviteit in Kortrijk. Dat is merkbaar aan de vele werven. In de binnenstad alleen al zijn hiervoor meer dan 80 vergunningen verleend. Dit heeft een impact op de mobiliteit en de verkeersveiligheid. De stad wil daarom goede afspraken maken met de bouwsector. Hierover zijn constructieve onderhandelingen gevoerd met de Confederatie Bouw, de Bouwunie en tal van aannemers.

Op 30 augustus ’16 werd een charter met een aantal duidelijke afspraken over werftransport in de stad ondertekend. De bouwsector van hun kant neemt het engagement om hun werftransporten aan te passen aan de omgeving waarin ze werken. De stad van haar kant is uiteraard bereid om uitzonderingen toe te staan op basis van specifieke werfgebonden aspecten.

Dit zijn de belangrijkste doelstellingen uit het werftransportcharter:

1. Geen werftransport met tractoren in de bebouwde kommen en de schoolomgevingen van de stad Kortrijk. Hierop kan een uitzondering aangevraagd worden via de Minder Hinder Coördinator van de Stad Kortrijk.

2. Geen werftransport in de schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen. Ook voor de toelevering van bouwmaterialen dienen de aannemers hun leveranciers hiervan in kennis te stellen.

3. Het werftransport moet zoveel mogelijk via het hoger wegennet verlopen.

4. Er worden inspanningen gedaan om de werfroutes proper te houden.

5. De lading wordt afgedekt als deze veel stofhinder kan geven.


Ondertekening van het charter door Eric Vandewiele, voorzitter CB W-Vl

 

Elke aannemer die bouwwerken uitvoert in Kortrijk (of de omliggende gemeenten) neemt dus best z’n voorzorgen. We vragen om rekening te houden met dit charter en het werftransport dus zo te regelen zodat voldaan kan worden aan de gemaakte afspraken.

Voor concrete informatie over de schoolomgevingen, de aangewezen transportroutes in Kortrijk en het aanvragen van uitzonderingen, kan u contact opnemen met de Minder Hinder Coördinator van Kortrijk: Heidi Debels, tel. 056/278364, bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be.

De Confederatie Bouw is tevreden dat stad Kortrijk voorafgaandelijk overlegd heeft met de sector, zodoende afspraken te kunnen maken die rekening houden met de diverse partijen en mogelijkheden. Het komt de veiligheid van de mensen ten goede en het honoreert de beroepsfierheid van de bouw- en transportsector. Het charter zal na één jaar geëvalueerd worden op de doeltreffendheid.

 

Ondertekening van het charter door Eric Vandewiele, voorzitter CB W-Vl

Print
 
      Disclaimer