Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
Woord van de Voorzitter
Opeisbaarheid van de BTW: wat in geval van overheidsopdrachten?
Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers
Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering
FedBeton, de Belgische Federatie voor stortklaar beton heeft een nieuwe directeur
Federatie Aluminium Constructeurs - infosessies
Febelcem : To the point !
Charter voor werftransport in Kortrijk
BIM - workshop
Het gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking
Faba-WTCB: "Stortklaar beton in 2017" - Themadagen
April 2017
 
Het gebruik van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’

In onze E-News van februari 2016 heeft de Faba reeds een artikel gepubliceerd om de leden te infomeren over de komst van een ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (hierna: UEA). Op 6 januari 2016 werd de Verordening 2016/7 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Op 21 april 2016 heeft de Commissie voor de Overheidsopdrachten een aanbeveling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad omtrent het gebruik van het UEA. Ze beveelt de aanbestedende overheden aan om vanaf 18 april 2016 het UEA te aanvaarden. Het UEA kan door deelnemers aan overheidsopdrachten worden aangewend als voorlopig bewijs in vervanging van de documenten of certificaten die door de overheden of door derden worden afgeleverd ter bevestiging van het feit dat de betrokken kandidaat of inschrijver zich niet bevindt in een situatie van uitsluiting, beantwoordt aan de toepasselijke selectiecriteria en, desgevallend, aan de regels en criteria betreffende de beperking van het aantal kandidaten.

Tot uiterlijk 18 april 2018 mag zowel de volledig elektronische versie als de papieren versie van het UEA worden gebruikt. Dit betekent dat vanaf 18 april 2018 het UEA uitsluitend in elektronische vorm mag worden verstrekt. De Europese Commissie biedt kopers, inschrijvers en andere partijen die het UEA elektronisch willen invullen, een gratis webdienst aan. Het onlineformulier kan worden ingevuld, afgedrukt en vervolgens samen met de overige onderdelen van de inschrijving aan de koper worden gestuurd. Als de procedure elektronisch wordt uitgevoerd, kan het UEA elektronisch worden geëxporteerd, opgeslagen en ingediend. Een UEA dat in een eerdere openbare aanbestedingsprocedure is verstrekt, kan worden hergebruikt, zolang de daarin vermelde informatie nog steeds correct is.

Opgelet: inschrijvers kunnen van de procedure worden uitgesloten of vervolgd, indien zij zich in schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het invullen van het UEA, indien zij informatie hebben achtergehouden of indien zij niet in staat zijn de ondersteunende documenten te verstrekken.

Print
 
      Disclaimer