Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
Woord van de Voorzitter
Opeisbaarheid van de BTW: wat in geval van overheidsopdrachten?
Overheidsopdrachten: modelbepalingen omtrent de erkenning van onderaannemers
Erkenning van de aannemers: regering schrapt de indexering
FedBeton, de Belgische Federatie voor stortklaar beton heeft een nieuwe directeur
Federatie Aluminium Constructeurs - infosessies
Febelcem : To the point !
Charter voor werftransport in Kortrijk
BIM - workshop
Het gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking
Faba-WTCB: "Stortklaar beton in 2017" - Themadagen
April 2017
 
De nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten treden binnenkort in werking

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten werden op 14 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe wettelijk kader krijgt langzaamaan zijn definitieve vorm. Het bestuderen en instuderen kan aldus beginnen. Deze wetten zijn het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten (de richtlijn 2014/24/EU voor de klassieke sectoren en de richtlijn 2014/25/EU voor de speciale sectoren) en concessies (de richtlijn 2014/23/EU) die uiterlijk tegen 18 april 2016 in nationaal recht omgezet moesten zijn.

De wetten mogen dan wel gepubliceerd zijn, van een concrete inwerkingtredingsdatum is nog geen sprake. De Koning dient namelijk de datum van inwerkingtreding nog te bepalen. Het is met andere woorden wachten op de diverse Koninklijke Besluiten die uitvoering geven aan deze wetten, alvorens de basiswetten toegepast kunnen worden.

Om uitvoering te geven aan de nieuwe wet overheidsopdrachten 2016 zijn twee nieuwe Koninklijke Besluiten betreffende de Plaatsing van overheidsopdrachten in voorbereiding, één voor de klassieke sectoren (ter vervanging van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli 2011) en één voor de speciale sectoren (ter vervanging van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 16 juli 2012). Verder moeten nog diverse (vaak niet onbelangrijke) wijzigingen worden doorgevoerd in het Koninklijk Besluit Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013, alsook in de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013.

Ook voor de concessiewet 2016 is het nog wachten op een afzonderlijk Koninklijk Besluit dat de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet zal vaststellen. Vermoedelijk zullen deze nieuwe wetten begin 2017 in werking treden. Bij gebrek aan de diverse Koninklijke Besluiten die uitvoering geven aan deze wetten, blijft de huidige regelgeving onverkort van toepassing.

Wij zullen u echter op de hoogte houden zodra er duidelijkheid bestaat wanneer de wetten van kracht zullen worden.

Print
 
      Disclaimer