Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Foto's
Event
Studiereis
Roadshow
Seminarie
Jaarlijks congres op Batibouw
Jaarlijks congres op Batibouw 2019
Jaarlijks congres op Batibouw 2020
Driejaarlijks Congres Faba
Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW)
COBESTA
Faba: Partnerschap
Student Kart Trophy
Webinars
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batibouw 22/02/2019 “Bouwen in tijden van verdichting en klimaatuitdagingen
 
 
Uitnodiging jaarcongres Batibouw 2019: “Bouwen in tijden van verdichting en klimaatuitdagingen“
 

Verlaagde BTW voor sloop/hernieuwbouw als sleutel voor een geslaagd woonbeleid?
Onze overheden staan voor grote uitdagingen: mobiliteitsproblemen, CO2-uitstoot, betaalbare huisvesting, verdichting van stads- en dorpscentra, energie-efficiëntie, … Een verlaagde BTW voor sloop/hernieuwbouw zou volgens veel specialisten een interessante piste zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Samen met een panel van specialisten wisselen we hierover van gedachten tijdens ons congres.

De Federatie van Algemene Bouwaannemers en de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers hebben het genoegen u uit te nodigen voor deze congreswerkzaamheden. Na de uiteenzettingen van twee prominente sprekers volgt een paneldebat, waarbij er uiteraard ook ruimte is voor uw opmerkingen en suggesties.

Louis Amory,
Voorzitter van de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers

Frank Goes,
Voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers

 
 
Wanneer?
 

Vrijdag 22 februari 2019 om 14u00

 
Waar?
 

BATIBOUW, Brussels Expo – Paleis 3 - Belgiëplein 1 te 1020 Brussel

 
 
 
 
 

Programma
 

14u00: Ontvangst - koffie


14u30: Inleiding van de werkzaamheden door Frank Goes, Voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers

14u35: De verdichting benaderd vanuit de invalshoek van de ruimtelijke ordening: waar mag er nog gebouwd worden? En hoe moet dit gebeuren? Enkele kritische bedenkingen door Jacques Teller, Professor stedelijke en ruimtelijke planning Universiteit Luik.

15u05: Het financiële plaatje: hoeveel kost de verdichting? Zal wonen nog betaalbaar zijn voor iedereen? Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Enkele kritische bedenkingen door Sven Damen, Housing Economist van de Katholieke Universiteit Leuven. 

15u35: Gedachtewisseling tussen panelleden:
  • Yvain Stiennon, Energiedeskundige, Voorzitter PEEB
  • Gerald Bogaert, Financieel Deskundige, Vice-Voorzitter BVK, Directeur Europabank
  • Philippe Lamberts, Europees Parlementslid Ecolo
  • Vincent Van Quickenborne, voormalig Minister en huidig Burgemeester van Kortrijk
  • Philippe Huyzentruyt – CEO groep Huyzentruyt
  • Louis Amory – CEO Maisons Blavier en Voorzitter Federatie Ontwikkelaars-Woningbouwers

Het debat wordt in goede banen geleid door Hanne Decoutere, Journaliste en moderator


16u30: Afronding van de debatten door Frank Goes, Voorzitter Federatie van Algemene Bouwaannemers

16u40: Walkingcocktail 

 
 
      Disclaimer