Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Statuten
Huishoudelijk reglement FABA
Korte historiek
Mandaten en vertegenwoordiging
Opdracht van de Faba
Bestuursorganen
Bestuurscomité
Leden FABA
Het team
Vergaderzaal
Persberichten Faba
Links
Residentiële sector
Niet-Residentiële sector
Publicaties
Event
Foto's
Actualiteit
Agenda
Extranet
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursorganen

 

De Faba wordt geleid door verschillende organen:

Federaal Comité;
Raad van Bestuur;
Bestuurscomité;

Federaal Comité

Het Federaal Comité, de algemene vergadering van de Federatie, is het parlement van de Federatie. Zij telt ongeveer een zestigtal afgevaardigden uit het hele land, maar ook vertegenwoordigers uit de verschillende groeperingen die behoren tot de cluster "Ruwbouw en Algemene Aanneming".
Dit Comité komt driemaal per jaar samen. Naast de verkiezing van de voorzitter en 2 ondervoorzitters, het goedkeuren van het budget en het jaarverslag van de Federatie, bepaalt het Comité de grote lijnen van het beleid van de Federatie.

Raad van Bestuur

Dit is het beslissingsorgaan van de Federatie. De Raad komt viermaal per jaar samen en bestaat uit vertegenwoordigers uit de provinciale afdelingen van algemene bouwaannemers en uit vertegenwoordigers van elke beroepsorganisatie die is aangesloten bij de cluster "Ruwbouw en Algemene Aanneming".

De Raad van Bestuur is het belangrijkste orgaan van de Federatie, dit door de geanimeerde besprekingen die er plaatsvinden met een beperkt aantal raadsleden.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

De leden van het Bestuurscomité:

De heer Frank Goes (Alg. Bouwond. Goes nv) – Voorzitter

De heer Christophe Maes (Messiaen nv) - Ondervoorzitter

De heer VIvian Lausieur (Hons sa) – Ondervoorzitter

De heer Luc Huybrechts (Thiran Groupe nv) - lid
De heer Marc Joway (Bouwonderneming Jacques Delens nv) - lid
De heer Eric Vandewiele (Eribo nv) - lid

De heer Dirk Vermeulen (D & T Bouw bvba) - lid

Erevoorzitters:

De heer Dirk Cordeel (Cordeel nv)
De heer Etienne De Kempeneer (E.D.K. nv)
De heer Lionel Eeckhout (Ekimo nv)
De heer Claude Hazaer (Hazaer & Cie Entr. Gen. sa)
De heer Oswald Heck (Entr. Gen. Oswald Heck sa)

De heer Christophe Maes (Messiaen nv) 

De heer Benoît Marcin (Franki sa)

Erebestuurders:

De heer Patrick D'Hulst (D'Hulst-Van Rymenant nv) 

De heer Alain Gillard (Etudes, Gestion et Coordination sprl)
De heer Jean-René Gillion (Gillion Construct sa)

De heer Philippe Goetinck (Gab-Invest nv)
De heer Marc Lefebvre (Janssens Construct sa)
De heer Joos Louage (Locabouw nv)

Vertegenwoordigers van Federaties en Unies die lid zijn:

Voor FedBeton, De heer Marc Jonckheere (AC Materials nv)
Voor de Federatie van Woningbouwers – Ontwikkelaars, De heer Koen Andries (BCA Bouwt Beter nv)
Voor de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw), De heer Dirk Rotthier (Frateur-De Pourcq nv)

Voor de Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken (ABEF), de heer Michel Roovers (Fontec nv)

Voor de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers, Bavo Nachtergaele (Willy Naessens Swimmingpools)Vertegenwoordigers van verenigingen en/of lokale afdelingen van algemene aannemers, per provincie:

Voor Antwerpen, De heer Eric Leskens (Ach Bouw nv)
Voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest, De heer Philippe Gillion (Gillion Construct nv)
Voor Vlaams Brabant, De heer Kosmas Vasiliadis (Peremans nv)
Voor Waals Brabant, De heer Michel Seculier (Entreprises Seculier sprl)
Voor West-Vlaanderen, De heer Danny Van Dosselaer (Gedan bvba)
Voor Oost-Vlaanderen, De heer Venant Van Esbroeck (Visser & Smit Hanab nv)
Voor Henegouwen, De heer Antonino Giovanni Graceffa (Graceffa sa)
Voor Luik, De heer Thierry Beguin (Wust sa)
Voor Limburg, De heer Jos Bijnens (Reynders Bouw en Interieur nv)
Voor Luxemburg, De heer Michel Feyfer (Batifer sprl)
Voor Namen, De heer Luc Huybrechts (Thiran Groupe sa)

Bestuurscomité

Het Bestuurscomité houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van de Federatie. Dit Comité komt herhaaldelijk en in ieder geval minstens eenmaal per maand samen.
De samenstelling van het Bestuurscomité is een afspiegeling van de samenstelling van de verschillende Gewesten van ons land.

Print
 
      Disclaimer