Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Woord van de Voorzitter
Batibouw jaarcongres 2016: Woningbouwbarometer 2016
Lonen geldig vanaf 01.01.2016 tot 31.03.2016
De nieuwe richtlijn overheidsopdrachten: de verdeling in percelen
KMI-tabellen december 2015
Het Charter van de Woning- en appartementsbouwers
Vormingsavond voor Praktijkingenieurs : Verdiepen van bestaande Funderingen
Één Europees standaardformulier voor overheidsopdrachten
Nieuw drempelbedrag voor overheidsopdrachten voor werken
Resultaten onderzoek onredelijke contractvoorwaarden
Verlaagd btw-tarief van 6%: ouderdomsvereiste van 10 jaar
Het Belgisch Staatsblad voor de algemene aannemers
“Ernstige gebreken” in de riolering: tienjarige aansprakelijkheid?
Studievoormiddag betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de bouw
Niet alleen vervuilende wagens, maar ook vervuilende woningen verbannen uit “ ’t Stad”
Geef mij maar nieuwbouw !
Innovaties in de metselwerksector: implementering door innovatievolgers
Oktober 2016
April 2017
 
Februari 2016
Print
 
      Disclaimer