Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
Woord van de Voorzitter
PC 124 – Verlenging CAO Brugpensioen
Alles weten over stortklaar beton
UASW : Een nieuwe veiligheidsfunctie, eigen aan Infrabel : Operator Travaux Werken
Bouwproductenverordening : Prestatieverklaring en CE-markering
Euroconstruct voorziet stijging van bouwnijverheid en burgerlijke bouwkunde, gelinkt aan economisch
Belgische huizenmarkt niet overgewaardeerd volgens studie Deloitte
Rentevoet van de verwijlintresten
De aansprakelijkheid van de aannemers na oplevering van de werken
De niet-gerechtvaardigde eis van erkenning in D23
De toegang tot het beroep van algemeen aannemer
Agenda van de volgende vergaderingen en manifestaties
Mijn werf, mijn werk en mijn mensen eren…
Workshop Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP)
Studiedag AquaFlanders
Concrete Day Belgische BetonGroepering (BBG)
BGGG : Information session
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
Augustus 2014

Newsletter – Editie augustus 2013 In dit nummer   Edito Woord van de Voorzitter Artikels PC 124 – Loonschalen arbeiders van 01/07/2014 tot 30/09/2014 PC 124 – Verlenging CAO Brugpensioen Alles weten over stortklaar beton UASW : Een nieuwe veiligheidsfunctie, eigen aan Infrabel : Operator Travaux Werken Bouwproductenverordening : Prestatieverklaring en CE-markering Euroconstruct voorziet stijging van bouwnijverheid en burgerlijke bouwkunde voor de periode 2013-2015, gelinkt aan economische groei Belgische huizenmarkt niet overgewaardeerd volgens studie Deloitte Juridisch Rentevoet van de verwijlintresten De aansprakelijkheid van de aannemers na oplevering van de werken De niet-gerechtvaardigde eis van erkenning in D23 De toegang tot het beroep van algemeen aannemer It’s new ! Agenda van de volgende vergaderingen en manifestaties Mijn werf, mijn werk en mijn mensen eren… Workshop Belgische Bouwmaterialenproducenten Studiedag AquaFlanders Concrete Day Belgische BetonGroepering BGGG : Information session Woord van de Voorzitter De vakantie loopt naar haar einde en ik hoop dat u er volop van hebt genoten. De zesde staatshervorming is op kruissnelheid gekomen, er zit een nieuwe vorst op de troon en het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden is misschien nog niet helemaal geregeld, maar toch al goed opgeschoten. Na het wekenlange getreuzel stemt dit de Confederatie Bouw heel tevreden. De sociale partners en de regering hebben uiteindelijk erkend dat onze sector een aparte plaats inneemt voor wat de opzegtermijnen betreft en dat deze redelijk moeten blijven. Belgische huizenmarkt niet overgewaardeerd volgens studie Deloitte Uit een studie van onderzoeksbureau Deloitte blijkt dat de prijzen van woningen in België niet overgewaardeerd zijn in vergelijking met de rest van Europa. De Property Index 2013 ging in 12 Centraal- en West-Europese landen na hoe de residentiële markt in elkaar zat. Voor een nieuwe woning in België ligt de prijs op ongeveer €2000 per vierkante meter. De toegang tot het beroep van algemeen aannemer Het regeringsakkoord voorzag in de regionalisatie van de toegang tot het beroep, onder andere in de bouwsector. Om dit uit te werken, vergaderde in de zomer van 2013 het Uitvoeringscomité van de Institutionele Hervormingen (Comori). Hun standpunt gaat lijnrecht in tegen het unanieme advies van Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Op termijn kan dit heel wat moeilijkheden opleveren voor de ondernemers in de bouwsector. Print deze newsletter Klik hierals je deze newsletter niet langer wil ontvangen Imprimer la newsletter

Print
 
      Disclaimer